Hướng dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp và Chi Phí Lãi Vay

Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp và Chi Phí Lãi Vay 

 Hướng dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp và Chi Phí Lãi Vay 1

I/ Cơ sở pháp lý của Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Theo thông tư 78/2014-TT-BTC về chí phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

“2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.”

II/  Chi phí lãi vay là gì? 

Quá trình tính toán chi phí lãi vay phát sinh từ khoản vay, thường được gọi là “chi phí nợ” hoặc “chi phí lãi vay”. Xác định chi phí vay là một khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính, vì nó cho phép các doanh nghiệp và cá nhân đưa ra quyết định sáng suốt về các cam kết tài chính của họ.

Để xác định chi phí đi vay, có một số phương pháp có thể được sử dụng, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Một phương pháp phổ biến được sử dụng để xác định chi phí đi vay là phương pháp: 

1.Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp theo tỷ lệ phần trăm % trên năm.

-Ta lấy tổng số tiền vay nhân với lãi suất hàng năm và chia cho số ngày trong năm. Sau đó, ta nhân kết quả với số ngày thực tế mà khoản vay được giữ để tính toán chi phí lãi vay.

Lưu ý: Mặc dù phương pháp này đơn giản và dễ hiểu, nhưng nó không tính đến lãi kép, vốn có thể làm tăng đáng kể chi phí vay.

Một phương pháp khác được sử dụng để xác định chi phí vay là phương pháp: 

2.Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp theo chi phí lãi vay theo tháng.

-Đây là phương pháp phổ biến trong các khoản vay cá nhân. Ta lấy tổng số tiền vay, nhân với lãi suất hàng tháng và chia cho số ngày trong tháng. Sau đó, ta nhân kết quả với số tháng thực tế mà khoản vay được giữ để tính toán chi phí lãi vay.

==> Phương pháp này chính xác hơn Tính theo tỷ lệ phần trăm % trên năm, nhưng nó phức tạp hơn và có thể đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn.

Phương pháp thứ ba được sử dụng để xác định chi phí đi vay là phương pháp:

3.Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp theo lãi suất hiệu dụng.

Phương pháp lãi suất hiệu dụng là một phương pháp tính toán lãi suất dựa trên khoản tiền được đầu tư và thời gian đầu tư. Đây là một phương pháp quan trọng trong tài chính để đưa ra quyết định đầu tư.Để tính toán lãi suất hiệu dụng, trước tiên cần biết lãi suất định kỳ và thời gian đầu tư.

Phương pháp này tính đến tất cả các khoản phí và lệ phí liên quan đến khoản vay. Chẳng hạn như phí ban đầu, phí xử lý và tiền phạt trả trước. Để tính lãi suất hiệu quả, tổng chi phí vay phải được chia cho tiền gốc của khoản vay và thời hạn cho vay.

==> Phương pháp này là toàn diện nhất vì nó tính đến tất cả các chi phí liên quan đến khoản vay, nhưng nó cũng phức tạp nhất và có thể yêu cầu kiến ​​thức chuyên môn.

Tóm lại, có một số phương pháp có thể được sử dụng để xác định chi phí đi vay, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Đặc điểm chung là  đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn. Tổng kết lại, không có phương pháp tốt nhất để xác định chi phí vay mà chỉ có phương pháp phù hợp nhất được sử dụng vào hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu của người vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *