Tết Đoan Ngọ (Mùng 5 tháng 5) có được nghỉ làm không?

Tết Đoan Ngọ (Mùng 5 tháng 5) có được nghỉ làm không? 1. Tết Đoan [...]

DANH SÁCH 524 DN RỦI RO THEO CÔNG VĂN SỐ 1798/TCT-TTKT NGÀY 16/5/2023

DANH SÁCH 524 DN RỦI RO THEO CÔNG VĂN SỐ 1798/TCT-TTKT NGÀY 16/5/2023 Tổng cục [...]

Thành lập thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Thành lập thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương Theo tờ trình của Chính phủ, [...]

Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam – Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội năm 2023

Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam – Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội [...]

CHÚC MỪNG NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ NGÀY LỄ 30/4 

CHÚC MỪNG NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ CHÚC MỪNG NGÀY LỄ 30/4-1/5  THÔNG BÁO [...]

Theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi một số biểu mẫu về đăng ký hộ kinh doanh từ ngày 01/7/2023?

Theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi một số biểu mẫu về đăng ký hộ kinh [...]

Hướng dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp và Chi Phí Lãi Vay

Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp và Chi Phí Lãi Vay    I/ Cơ sở [...]