TIẾP TỤC GIẢM MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG DẦU TRONG NĂM 2024

TIẾP TỤC GIẢM MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG DẦU TRONG NĂM [...]

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP CON ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG 2023 LÀ GÌ ?

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP CON ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG [...]

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT NĂM 2024

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT NĂM 2024 1. Tuổi nghỉ hưu năm [...]

So sánh người đại diện theo pháp luật – đại diện theo ủy quyền 2024

So sánh người đại diện theo pháp luật – đại diện theo ủy quyền 2024 [...]

SỐ THUẾ GTGT ĐƯỢC GIA HẠN CỦA THÁNG 5, 6, 7, 8 NĂM 2023 SẼ PHẢI NỘP TRƯỚC 21/12/2023

SỐ THUẾ GTGT ĐƯỢC GIA HẠN CỦA THÁNG 5, 6, 7, 8 NĂM 2023 SẼ [...]

CÁC VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10/2023

CÁC VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10/2023  1. Khai, nộp thuế giá trị gia tăng [...]

DANH SÁCH 49 CÔNG TY “MA” THÀNH LẬP VỚI MỤC ĐÍCH BÁN HĐ GTGT THEO CÔNG VĂN SỐ 5567/CQCSĐT-CĐT

DANH SÁCH 49 CÔNG TY “MA” THÀNH LẬP VỚI MỤC ĐÍCH BÁN HĐ GTGT THEO [...]

ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC GIẢM THUẾ GTGT 2% TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC GIẢM THUẾ GTGT 2% TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 Căn [...]

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 2023 NHƯ THẾ NÀO ?

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY [...]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA NĂM 2023 NHƯ THẾ NÀO ?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA NĂM 2023 NHƯ THẾ [...]