CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG MỨC THUẾ SUẤT 0% THUẾ GTGT 2023

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG MỨC THUẾ SUẤT 0% THUẾ GTGT 2023 Căn [...]

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT 2023

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT 2023 Căn cứ điều 4 Luật Thuế giá [...]

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO KHÔNG CÓ QUYỀN THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2023

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO KHÔNG CÓ QUYỀN THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP [...]

Thời hạn nộp tờ khai thuế Quý 2/2023 và kỳ tháng 06/2023 là khi nào?

Thời hạn nộp tờ khai thuế Quý 2/2023 và kỳ tháng 06/2023 là khi nào? [...]

Hóa đơn GTGT 8% nhưng xuất nhầm hóa đơn GTGT 10% thì phải làm gì?

Hóa đơn GTGT 8% nhưng xuất nhầm hóa đơn GTGT 10% thì phải làm gì? [...]

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Căn cứ theo điều 43 của nghị định 01 về đăng ký doanh nghiệp quy [...]

Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT trong năm 2023

Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT trong năm 2023 Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban [...]

QUY ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP Sau khi thành lập [...]

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ Căn cứ [...]

KINH DOANH GÌ SẼ PHẢI GÁNH CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ?

Khi bước vào kinh doanh, chúng ta thường chưa rõ những mặt hàng mình sắp [...]