HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN GIẤY CHO HỘ KINH DOANH NĂM 2024

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN GIẤY CHO HỘ KINH DOANH [...]

HẠCH TOÁN CHI PHÍ LÃI VAY 2023 CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ ?

HẠCH TOÁN CHI PHÍ LÃI VAY 2023 CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ ? 1. [...]

THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN LÀ KHI NÀO TRONG NĂM 2023 ?

THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN LÀ KHI NÀO TRONG NĂM 2023 ?   Căn cứ [...]

DANH SÁCH 49 CÔNG TY “MA” THÀNH LẬP VỚI MỤC ĐÍCH BÁN HĐ GTGT THEO CÔNG VĂN SỐ 5567/CQCSĐT-CĐT

DANH SÁCH 49 CÔNG TY “MA” THÀNH LẬP VỚI MỤC ĐÍCH BÁN HĐ GTGT THEO [...]

LOẠI THUẾ NÀO DOANH NGHIỆP KHAI THÁNG, QUÝ , NĂM 2023 ?

LOẠI THUẾ NÀO DOANH NGHIỆP KHAI THÁNG, QUÝ , NĂM 2023 ? Căn cứ Điều [...]

NGƯỜI NỘP THUẾ CÓ NHỮNG QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG NĂM 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ CÓ NHỮNG QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG NĂM 2023  Căn cứ điều [...]

CÁC QUY ĐỊNH KHI LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN TRONG NĂM 2023

CÁC QUY ĐỊNH KHI LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN TRONG NĂM 2023 Căn cứ [...]

CÁC ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU 2023 ?

CÁC ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU TRONG [...]

THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU LÀ KHI NÀO ?

THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU LÀ KHI NÀO ? Căn cứ thông tư [...]

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ 2023

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG NĂM [...]