CÔNG VĂN SỐ 2121-TCT-CS 2023 VỀ LẬP HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

CÔNG VĂN SỐ 2121-TCT-CS 2023 VỀ LẬP HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CPCÔNG VĂN SỐ 2121-TCT-CS 2023 VỀ LẬP HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP 1

Nhận được 1 số vướng mắc của Cục Thuế liên quan đến việc lập hóa đơn khi thực hiện nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính Phủ. Tổng cục thuế đã đưa ra các ý kiến thông qua công văn số 2121/TCT-CS vào ngày 29/05/2023.

CÔNG VĂN SỐ 2121-TCT-CS 2023 VỀ LẬP HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP 2

CÔNG VĂN SỐ 2121-TCT-CS 2023 VỀ LẬP HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP 3

CÔNG VĂN SỐ 2121-TCT-CS 2023 VỀ LẬP HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *