BIỂU MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2021/TT-BKHĐT

Trong thủ tục đăng ký kinh doanh, bạn cần đính kèm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phù hợp khi nộp hồ sơ. 

Các biểu mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

BIỂU MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2021/TT-BKHĐT 1

  1. Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

       Tải xuống : Phụ lục I_1

      2. Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

       Tải xuống: Phụ lục I_2

      3. Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

       Tải xuống: Phụ lục I_3

     4. Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

       Tải xuống: Phụ lục I_4

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *