Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam – Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội năm 2023

Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam – Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội năm 2023


Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về BHXH

1.Hiệp định bảo hiểm xã hội Việt Nam – Hàn Quốc: 

2.Bộ trưởng Lao động ký hiệp định về bảo hiểm xã hội với Hàn Quốc: 

3.Quyền lợi của người lao động hai nước khi làm việc tại nước kia:

4.Thời gian tham gia đóng BHXH của người lao động là công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc sẽ được tính là tổng thời gian mà người lao động đó đã tham gia đóng BHXH ở Việt Nam và Hàn Quốc: 

1.Hiệp định bảo hiểm xã hội Việt Nam – Hàn Quốc: 

Phó Thủ tướng Trần Lâu Quang vừa ký Nghị quyết số 60/NQ-CP phê chuẩn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội. 

2. Bộ trưởng Lao động ký hiệp định về bảo hiểm xã hội với Hàn Quốc: 

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao giải quyết các thủ tục đối ngoại, công bố và lưu chiểu Hiệp định theo quy định của pháp luật. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan ký kết thỏa thuận hành chính quy định tại Điều 13 của Hiệp định này và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. chính phủ..

Trước đó, ngày 14/12/2021, dưới sự chứng kiến ​​của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc Kwon Deok Cheol, Việt Nam và Hàn Quốc ký kết hiệp định chung Việt Nam – Hàn Quốc Seoul ký kết hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội.

Đây là hiệp định song phương đầu tiên được ký kết giữa hai nước trong lĩnh vực này và là hiệp định song phương đầu tiên về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và các nước. Văn kiện được ký kết trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Thỏa thuận nhằm tránh đóng bảo hiểm xã hội hai lần cho công dân Việt Nam và Hàn Quốc làm việc tại nước bạn.

3.Quyền lợi của người lao động hai nước khi làm việc tại nước kia:

Hiệp định quy định nguyên tắc đối xử bình đẳng, tức là công dân nước này làm việc trên lãnh thổ của bên kia được đối xử như công dân nước sở tại khi xác định điều kiện đóng, hưởng và chi trả cho hệ thống bảo hiểm.

Một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận là quy định cách tính thời gian làm căn cứ xác định chế độ hưu trí của người lao động, tức là tổng thời gian (cộng dồn) người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam và cách tính phân chia mức hưởng bảo hiểm xã hội. dựa trên luật pháp của mỗi quốc gia. Việt Nam và Hàn Quốc cho rằng hai nước cần khẩn trương ký kết Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động 2 nước.

LƯU Ý:Tránh đóng bảo hiểm hai lần với công dân Việt Nam, Hàn Quốc khi làm việc tại nước bạn: 

4.Thời gian tham gia đóng BHXH của người lao động là công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc sẽ được tính là tổng thời gian mà người lao động đó đã tham gia đóng BHXH ở Việt Nam và Hàn Quốc: 

Cụ thể, người lao động là công dân Việt Nam và Hàn Quốc chỉ cần đóng BHXH tại một nước, thời gian đóng BHXH do hai bên thỏa thuận. Thời gian người lao động là công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc tham gia đóng BHXH sẽ được tính là tổng thời gian người đó đã đóng BHXH tại Việt Nam và Hàn Quốc. Căn cứ vào tổng thời gian này, Quỹ BHXH Việt Nam và Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc sẽ xem xét việc hưởng chế độ hưu trí của người lao động. Mức hưởng của người lao động khi nghỉ hưu sẽ căn cứ vào thời điểm và mức đóng góp của người lao động. Công thức tính được quy định bởi pháp luật của mỗi quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *